Skip to main content

Национална служба за запошљавање расписала је 12 јавних позива путем којих ће, кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима, у мере активне политике запошљавања бити укључено више од 23.000 лица. За ове намене планирано је издвајање 7,75 милијарди динара.

Додатна средства за финансирање мера активне политике запошљавања биће обезбеђена и од стране локалних самоуправа, како кроз заједничко финансирање са Националном службом за запошљавање, тако и кроз самостално финансирање, уз техничку подршку НСЗ.

Као и претходних година, тежиште ће бити на теже запошљивим категоријама незапослених грађана у које спадају: млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама, лица без завршеног средњег образовања и лица која су завршила функционално основно образовање одраслих, старији од 50 година, Роми и Ромкиње, особе са инвалидитетом (ОСИ), корисници новчане социјалне помоћи, лица која се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци и жртве породичног насиља.

Већина јавних позива биће отворена до 29. новембра 2024. године, док је рок за подношење захтева за поједине мере намењене особама са инвалидитетом 31. децембар 2024. године. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање биће отворен до 15. маја, док је јавни позив за учешће у финансирању мере обука за потребе послодавца за запосленог на располагању до 31. октобра ове године.

Захтеви за учешће у мерама подносе се надлежним организационим јединицама Националне службе за запошљавање, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електронским путем. 

Мера стручне праксе у 2024. години

Мера стицања практичних знања

Мера приправништва за младе са средњим образовањем у 2024. години

Мера приправништва за младе са високим образовањем у 2024. години

Мера обука на захтев послодавца у 2024. години

Субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих у 2024. години

Радна активација особа са инвалидитетом у 2024. години

Мера обука за потребе послодавца за запосленог у 2024. години.

Рефундација трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2024. години.

Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2024. години

Мера субвенција за самозапошљавање незапослених лица у 2024. години

Мера субвенција за самозапошљавање незапослених припадника ромске националности у 2024. години