Skip to main content

Привредници од 1. јануара у регионалним центрима Привредне коморе Србије – Новом Саду, Суботици, Зајечару, Ваљеву, Нишу и Крагујевцу могу да добију комплетне информације и савете о неопходним стандардима за производе, процесе и системе пословања на домаћем и страном тржишту.

Инфо центри у којима ће обучени појединци привредницима пружати информативне и саветодавне услуге о стандардима формирани су у регионалним привредним коморама у сарадњи са Институтом за стандардизацију Србије и ГИЗ-ом и уз подршку Министарства привреде.

 Привредници ће моћи не само да претражују него и да читају и прегледају комплетне верзије важећих српских стандарда.

Пракса је показала да за предузетнике и представнике микро, малих и средњих предузећа, приликом извоза или договарања новог посла,  питања „да ли сте применили одређени стандард“, или „да ли сте означили производе знаком усаглашености“, представљају истинску баријеру.

 Одговор на овакве недоумице, као и комплетне информације о стандардима за пословање доступне у инфо центрима у шест градова у Србији, олакшаће пословање привредницима који су до сада текстове стандарда могли да преузму и добију искључиво у Институту за стандардизацију Србије у Београду.

На једном месту, у два – три клика, на сајту ПКС, привредник добија информацију о техничким прописима, као и листе стандарда за одређени производ, које су процедуре добијања одређеног знака усаглашености, којим институцијама треба да се обрати, које лабораторије да контактира, било у земљи, било у иностранству.

 Корисник чекирањем одређеног упитника у врло кратком року, за 10-так минута, може да провери и добије процену који се технички прописи и стандарди односе на његов производ. Ово је уштеда времена и новца, јер портал обједињује информације за припрему документације и прибављање исправа о усаглашености.