Skip to main content

 

Уз подршку Европске уније и у партнерству са Министарством заштите животне средине, Шведском агенцијом за међународни развој и сараднju (SIDA) и Европском инвестиционом банком (EIB), Програм Уједињених нација за развој (UNDP) у Србији објављује Изазов за иновативна решења: шуме и зелена инфраструктура за унапређивање природних вредности и отпорности на климатске промене.

Циљ овог Изазова је да подржи спровођење иновативних идеја које ће допринети повећању површина под шумском вегетацијом и побољшању квалитета шумских екосистема, како би се очувао и унапредио биодиверзитет и повећала отпорност на природне катастрофе и екстремне временске прилике изазване променама климе. Реализација ових идеја водиће здравијем животном окружењу и убрзати зелену трансформацију привреде и друштва и спровођење ЕУ Зелене агенде у Србији. 

Најбоље оцењена решења која стигну на позив добиће менторску и техничку подршку, док ће за најуспешније међу њима бити обезбеђено суфинансирање како би се применила у пракси.

На Јавни позив за учешће у овом Изазову до 13. јула 2022. године могу да се пријаве јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, управљачи заштићених подручја и задруге за пројекте на површинама у јавној својини, као и власници шума као што су задруге, удружења и привредна друштва за пројекте на шумском и пољопривредном земљишту у приватној и задружној својини.

За све заинтересоване кандидате, биће организовани инфо дани 17. и 24. јуна 2022. године. Регистрација за инфо дане је доступна на следећем linku.   

Више детаља о условима учешћа у изазову и начину пријављивања доступно је на интернет страници: https://zelena-agenda.euzatebe.rs/rs/konkursi

Јавни позив је објављен у оквиру пројекта „ЕУ за Зелену Агенду у Србији“ који, уз финансијску подршку Европске уније и у партнерству са Министарством заштите животне средине, спроводи УНДП у сарадњи са амбасадом Шведске и ЕИБ-ом.