Skip to main content

Влада Републике Србије усвојила је Предлог закона о електронским комуникацијама који је усклађен са директивом Европског кодекса електронских комуникација, чиме се спроводе планиране активности Владе на стварању савременог пословног амбијента према европским стандaрдима са позитивним ефектима на економију и стандард становништва.

Циљ овог закона је да се обезбеде услови за равномеран развој електронских комуникација на целој територији Србије и подстакне повезаност, приступ, широка доступност и употреба мрежа нове генерације, а нарочито оних са врло високим капацитетом, укључујући фиксне, мобилне и бежичне мреже.

Неке од новина које доноси овај закон су обавезно увођење рачуна за услуге у електронском облику, омогућавање услова операторима да правичније и ефикасније деле постојећу инфраструктуру, а све у циљу пружања још квалитетније и разноврсније услуге.

Све то ће утицати и на повећање доступности услуга интернета, фиксне и мобилне телефоније, као и телевизије у мањим местима и селима. Предлог закона предвиђа и обавезу регистрације припејд корисника мобилне телефоније, што ће подићи сигурност грађана.