Skip to main content

Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине саопштило је да је почело са слањем решења за накнаду за одводњавање за 2023. за уписана физичка лица и предузетнике у регистар пољопривредних газдинстава, која је преполовљена, а за 2024. укинута. Решења се, како је наведено, прво достављају обвезницима који имају регистрован налог на порталу еУправе, укупно за 98.844 обвезника. Достава штампаних решења путем ЈП Пошта Србије биће реализована у наредном периоду.

Сва решења су креирана на основу достављених података од Републичког геодетског завода (РГЗ), Министарства пољопривреде, односно Управе за аграрна плаћања, као и од Сектора пољопривредне инспекције и Управе за ветерину.

Решења су издата у складу са изменама Закона о накнадама за коришћење јавних добара којим је предвиђено да од 1. јануара 2024. године накнаду за одводњавање неће плаћати физичко лице и предузетник-власник, односно корисник земљишта, уписаног у регистар пољопривредних газдинстава.

За ту категорију обвезника накнада за 2023. годину умањује се 50%.

– Свим обвезницима накнаде који су платили више него што су обавезни, а уколико немају доспелих дуговања из претходног периода, на њихов писани захтев биће издата потврда о више уплаћених средстава. Са том потврдом обвезник се обраћа Пореској управи према седишту или пребивалишту уплатиоца која исплаћује вишак уплаћеног новца – наведено је у саопштењу.

Извор: еКапија