Skip to main content

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Војводине расписао је јави конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима са територије Војводине за куповину нове опреме у 2023. години.

Укупан износ бесповратних средстава која се додељују по конкурсу је 322,5 милиона динара.

Део средстава у износу од 262,5 милиона динара опредељује се за набавку опреме за Компоненту 1, док се део средстава у износу од 60 милиона динара опредељује за набавку опреме за Компоненту 2.

Под Компонентом 1 подразумева се набавка нове опреме за сва привредна друштва која испуњавају услове конкурса, а под Компонентом 2 набавка нове опреме за привредна друштва која су потенцијални или постојећи локални добављачи мултинационалних компанија, чијом се куповином значајно повећава међународна конкурентност привредног друштва и могућност укључивања у међународне ланце добављача.

Кориснику могу бити додељена бесповратна средства у висини од 3 до 10 милиона динара за Компоненту 1, односно 5 до 12 милиона динара за Компоненту 2, при чему у оба случаја максималан износ не може бити већи од 50% нето вредности опреме.

Под опремом се подразумевају машине, односно средства за производњу и обраду, као и производна линија и специјализовани алати и опрема за контролу квалитета и мерна опрема.

Опремом се не сматрају транспортна и манипулативна средства, као ни рачунарска опрема (софтвер и хардвер), сем као интегрисани део производне машине.

Опрема која је предмет конкурса мора да буде нова, набављена од кредибилног добављача.

Рок за подношење пријава на конкурс траје  до 13. априла.

Детаљније о конкурсу ОВДЕ.