Skip to main content

Средства у износу од 315 милиона динара опредељена су за реализацију подршке у суфинансирању пројеката, од којих 50.000.000 динара за суфинансирање израде развојних докумената, а 265.000.000 динара за суфинансирање инфраструктурних и развојних пројеката. Циљ програма је подстицање регионалног раста, равномерни регионални и локални развој и јачање регионалних институционалних капацитета.

Право на коришћење средстава за суфинансирање имају једна или више јединицa локалних самоуправа (ЈЛС) и акредитоване регионалне развојне агенције (АРРА) или самостално ЈЛС које заједнички учествују у изради развојних докумената на нивоу ЈЛС и регионалних области.

“Министарство за равномерни регионални развој суфинансираће до 80% трошкова пројекта, а овом приликом најављујем Јавни позив и позивам јединице локалних управа да поднесу пријаве са развојним пројектима који ће, побољшати услове живота грађана и омогућити раст и развој округа и региона“, изјавио је министар за равномерни регионални развој Един Ђерлек.

Пројекти од значаја за регионални раст су пројекти који доприносе привлачењу инвестиција, унапређењу пословне инфраструктуре, развоју предузетништва, пројекти који доприносе стварању повољних услова за бржи раст и развој start-up предузећа, пројекти повећања запослености, иновативности и конкурентности. Такође, пројекти се могу односити на изградњу и реконструкцију комуналне инфраструктуре, изградњу и реконструкцију објеката из области образовања и културе, социјалне инфрастуктуре и туризма. Кабинет министра за равномерни регионални развој објавиће Јавни позив у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет страници кабинета www.rrrz.gov.rs и на тај начин ће ЈЛС и АРРА моћи да кандидују своје пројекте.

Програм ће, на адекватан начин, омогућити планирање и спровођење политике регионалног развоја, на основу развојних докумената на републичком, регионалном и локалном нивоу.

Акредитоване регионалне развојне агенције ће средства користити за менторинг програм који подразумева стручну помоћ коју у дужем временском периоду стручно лице – ментор пружа привредном субјекту.

У зависности од потребе привредног субјекта, за време спровођења Програма, ментор може да алоцира од 25 до 50 сати на један привредни субјект.

Корисници менторинга могу бити МСПП који послују до три године или се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту.