3. септембра 2020. године истиче рок за достављање консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину

 

Агенција за привредне регистре обавештава обвезнике који имају обавезу достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, да рок за њихово достављање истиче у четвртак, 3. септембра 2020. године.

 

Oве године рок из закона који уређује рачуноводство , продужен je  услед проглашења ванредног стања, а у складу са Уредбом о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника („Службени гласник РС”, бр. 57/2020).

Све информације односно инструкције у вези са састављањем и достављањем консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава, као и видео упутстава, могу се пронаћи на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја.

 

Последњег дана рока за предају ових извештаја (3. септембар), Агенција је обезбедила дежурство у Регистру финансијских извештаја и Сервис деску до 21 часа ради пружања стручне помоћи у вези састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја и техничке подршке обвезницима.

 

За стручну помоћ приликом састављања и достављања извештаја корисницима је на располагању адреса: finizvestaji@apr.gov.rs

 

За техничку подршку у вези приступа PIS FI систему или проблема са потписивањем корисници се могу обратити  на: sd@apr.gov.rs