Skip to main content

 

Агенција за привредне регистре обавештава обвезнике који имају обавезу достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, да рок за њихово достављање истиче у четвртак, 3. септембра 2020. године.

 

Oве године рок из закона који уређује рачуноводство , продужен je  услед проглашења ванредног стања, а у складу са Уредбом о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника („Службени гласник РС”, бр. 57/2020).

Све информације односно инструкције у вези са састављањем и достављањем консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. годину, у форми правила, техничких и корисничких упутстава, као и видео упутстава, могу се пронаћи на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја.

 

Последњег дана рока за предају ових извештаја (3. септембар), Агенција је обезбедила дежурство у Регистру финансијских извештаја и Сервис деску до 21 часа ради пружања стручне помоћи у вези састављања и достављања консолидованих годишњих финансијских извештаја и техничке подршке обвезницима.

 

За стручну помоћ приликом састављања и достављања извештаја корисницима је на располагању адреса: finizvestaji@apr.gov.rs

 

За техничку подршку у вези приступа PIS FI систему или проблема са потписивањем корисници се могу обратити  на: sd@apr.gov.rs