Skip to main content

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 31. марта 2022. године расписао је јавни конкурс за  доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години.

Предмет конкурса је куповина нове опреме неопходне за реализацију инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње чија нето набавна вредност не може бити нижа од 4.000.000,00 динарa без урачунатог ПДВ-а, зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за коришћење, трошкова царињења и других зависних трошкова.

Циљ овог конкурса је додела бесповратних средстава за куповину нове опреме привредним друштвима чије се седиште налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине и која реализују инвестициони пројекат на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине. Опрема јесу машине, односно средства за производњу и обраду, намењена за професионалну употребу и у складу са природом делатности привредног друштва неопходна за реализацију инвестиционог пројекта. Опремом се сматра и производна линија коју чине више функционално недељивих машина, као и специјализовани алати и делови специјализованих машина. Опремом се не сматрају транспортна средства. Опрема за чију куповину се бесповратна средства одобравају мора да буде нова.

Више информација: Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години – region.vojvodina.gov.rs