Skip to main content

Агенција за привредне регистре (АПР) је 4. септембра послала нотификације на око 6.000 имејлова регистрованих субјеката, чије су електронске адресе регистроване у базама података АПР-а, са обавештењем за сваког појединачног обвезника, који још није унео своје податке у Централну евиденцију, да треба да испуни ову обавезу прописану Законом о централној евиденцији стварних власника.

 

Агенција је упозорила обвезнике на прекршајну одговорност регистрованих субјеката и њихових одговорних лица у случају да не изврше своју законску обавезу.

 

У обавештењу су обвезници упућени како да приступе Централној евиденцији стварних власника преко веб-сајта Агенције и како да пронађу детаљнија упутства за поступак електронског евидентирања, која су објављена на страници Регистри /Централна евиденција стварних власника.

 

Централна евиденција стварних власника успостављена је у Агенцији за привредне регистре 31. децембра 2018. године, са циљем усаглашавања домаћих прописа са европским законодавством и унапређења постојећег система откивања и спречавања прања новца и финансирања тероризма, уз постизање вишег нивоа доступности и поузданости у евидентиране податке о стварним власницима.

 

Сходно законској обавези да проверава да ли је регистровани субјект извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у законском року, Агенција за привредне регистре је проверила податке и упутила обавештења обвезницима, који нису евидентирали стварне власнике у Централној евиденцији, да то што пре учине, јер ће, у супротном, поднети захтев за покретање прекршајног поступка против регистрованог субјекта ако утврди да није извршио евидентирање података о стварном власнику.

Више информација: https://www.apr.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8.6.html?newsId=3202