Skip to main content

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објавило је Јавни пoзив привредним субјектима да се пријаве за коришћење субвенција хотелској индустрији због потешкоћа изазваних пандемијом COVID-19.

 

Право на бесповратна средства остварују категоризовани хотели који се налазе у приватном власништву са територија јединица локалне самоуправе по дефинисаном списку.

Основни предуслови за стицање права за коришћење субвенција су да над привредним субјектима није покренут стечајни поступак, финансијско реструктурирање нити поступак ликвидације, као и да се не спроводи поступак за унапред припремљени план реорганизације (УППР).

Средства се додељују у износу 350 евра по индивидуалном лежају и 150 евра по смештајној јединици у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на на дан када је државна помоћ додељена.

Привредни субјекат губи право на коришћење субвенције уколико смањи број запослених за више од 10 одсто, у периоду од 15.08.2020. године закључно са 31.12.2020. године.

Јавни позив биће отворен до 15. септембра 2020. године.

Јавни позив

Образац захтева