Skip to main content

Од 1. јануара наступила је обавеза слања, примања и чувања електронских фактура за субјекте приватног сектора који су обвезници ПДВ, у складу са Законом о електронском фактурисању, путем Система електронског фактурисања. У фебруару Систем електронског фактурисања (СЕФ) добио је и своју нову унапређену верзију.

Из Министарства финансија су раније саопштили да је за мало више од две недеље, од почетка године, размењено је 3.065.630 електронских фактура од чега је 2.537.773 између привредних субјеката, а 527.857 између корисника јавних средстава и привредних субјеката, што показује колико је привреда спремно дочекала систем електронског фактурисања.

Коришћење система е-фактура је бесплатно и његовом применом очекује се убрзање пословних процеса, као и унапређење пословања кроз додатну правну сигурност.

На порталу ефактуре објављен је и снимак последње обуке „Препоруке за приступ СЕФ-у путем апликативног интерфејса, најчешћи изазови приликом коришћења система и инструкције за поступање у циљу решавања“

Овде можете прочитати и последње обавештење Министарства финансија о ефактурама.