Skip to main content

Чланице ЦЕФТА-е почињу примену прелазних правила о преференцијалном пореклу робе, заједно са правилима Паневромедитеранске (ПЕМ) конвенције. Док чекамо ревизију ПЕМ конвенције, већина уговорних страна, укључујући ЦЕФТА стране, ЕУ и ЕФТА, одлучила је да омогући компанијама да користе модернизована и поједностављена правила о пореклу, те је почела примену прелазних правила на билатералној основи.

Нова правила су флексибилнија с циљем смањења административног оптерећења, а самим тим и поједностављења трговине, пружања више могућности и омогућавања компанијама да постану конкурентније на другим тржиштима, наводи се у саопштењу ЦЕФТА.

Правила су ступила на снагу 1. фебруара 2023. године, након што су све чланице ЦЕФТА финализовале интерне процедуре.

– Применом ревидираних, флексибилнијих и модернијих правила, стране ће моћи да повећају своју извозну конкурентност. Прелазна правила о пореклу робе поједностављују систем, поједностављују утврђивање порекла робе и додатно олакшавају трговину у ЦЕФТА-и и са ЕУ – објаснио је директор ЦЕФТА Секретаријата Емир Ђикић.

ПЕМ конвенција је међународни споразум који има за циљ успостављање јединственог скупа правила о пореклу робе. Уговорне стране ПЕМ-а почеле су 2013. године дискусију о ревизији Конвенције, како би је прилагодиле економској реалности. Будући да усвајање ревидиране конвенције није успело 2019. године, већина уговорних страна одлучила је унапред применити ревидирана правила. Тренутно ће се паралелно примењивати два сета правила, оригинална ПЕМ правила о пореклу и прелазна правила, а економски оператери ће моћи да бирају између примењивих правила.

Које су предности?

Овај нови корак који ЦЕФТА предузима ка олакшавању трговине фокусира се на смањење административне бирократије и повећање обима трговине.

Нова правила предвиђају неколико поједностављења, укључујући:

• Флексибилнија и једноставнија правила производа

• Флексибилнија правила толеранције: Повећање удела непреференцијалних материјала у готовим производима од 10% до 15% на основу нето масе за пољопривредне производе, док је за индустријске производе (осим текстила) постављена толеранција на 15% материјала без порекла на основу цене франко фабрика финалног производа.

• ЕУР.1 или декларација о пореклу ће важити као јединствена врста доказа о пореклу и њен рок важења је продужен са четири на 10 месеци..

• Предвиђене су и опције договора о примени система регистрованих извозника и договора о коришћењу доказа о пореклу који се издаје и/или доставља електронским путем.

Могућности поврата царине и пуне кумулације као предности прелазних правила у ЦЕФТА-и се имплементирају од 2019. године

Извор: еКапија