Skip to main content

Кашњење у измиривању пореских обавеза од ове године ће се, према најавама порезника, строже кажњавати, али да би избегли плаћање пенала и камата обвезницима је на располагању детаљан календар Пореске управе према којем могу да планирају плаћања и подношење документације у датим роковима.

Први датум у фебруару на који упозорава Пореска управа је понедељак, 6. фебруар, до када је рок за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу. Обавештење се доставља на обрасцу ОЗУ.

Такође, послодавци који запошљавају особе са инвалидитетом до истог датума треба да доставе извештаје на обрасцу ИОСИ о извршењу обавезе за претходни месец и уплати средстава.

Следећи битан датум у Пореском календару је 10. фебруар до када је неопходно да се поднесе пореска пријава и плати порез на премије неживотних осигурања за претходни месец. Пријава се подноси на обрасцу ПП-ППНО.

До 10. у месецу подноси се пореска пријава и плаћа ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ. Пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ.

Петак, 17. фебруар, је рок до ког је потребно измирити већи број пореских обевеза. Прва се односи на привреднике који обављају самосталну делатност и њихову обавезу плаћања доприноса на приходе за претходни месец, као и за први квартал 2023. године.

Плаћање доприноса за први квартал до 17. фебруара имају и пољопривредници.Свештеници и верски службеници, као и домаћи држављани запослени у иностранству и инострани пензионери до истог датума требало би да плате доприносе за претходни месец.

Пријавом на обрасцу ПП ОД-О оснивачи, односно чланови привредног друштва, подносе пореску пријаву и плаћају доприносе за обавезно социјално осигурање за претходни месец.

Привредници који су испунили један од услова за стицање статуса ПДВ обвезника који претежно врши промет добара у иностранство до 17. фебруара подносе образац ПИД ПДВ 1 за јануар.

И аконтација пореза на добит правних лица за претходни месец, као и пореза на приходе од самосталне делатности, мора бити плаћена до 17. фебруара.Кашњење у измиривању пореских обавеза од ове године ће се, према најавама порезника, строже кажњавати, али да би избегли плаћање пенала и камата обвезницима је на располагању детаљан календар Пореске управе према којем могу да планирају плаћања и подношење документације у датим роковима.

Први датум у фебруару на који упозорава Пореска управа је понедељак, 6. фебруар, до када је рок за достављање обавештења о закљученим уговорима по основу естрадних програма у претходном месецу. Обавештење се доставља на обрасцу ОЗУ.

Такође, послодавци који запошљавају особе са инвалидитетом до истог датума треба да доставе извештаје на обрасцу ИОСИ о извршењу обавезе за претходни месец и уплати средстава.

Следећи битан датум у Пореском календару је 10. фебруар до када је неопходно да се поднесе пореска пријава и плати порез на премије неживотних осигурања за претходни месец. Пријава се подноси на обрасцу ПП-ППНО.

До 10. у месецу подноси се пореска пријава и плаћа ПДВ за претходни месец од стране пореског дужника из члана 10. Закона о ПДВ. Пријава се подноси на обрасцу ПП ПДВ.

Петак, 17. фебруар, је рок до ког је потребно измирити већи број пореских обевеза. Прва се односи на привреднике који обављају самосталну делатност и њихову обавезу плаћања доприноса на приходе за претходни месец, као и за први квартал 2023. године.

Плаћање доприноса за први квартал до 17. фебруара имају и пољопривредници.

Свештеници и верски службеници, као и домаћи држављани запослени у иностранству и инострани пензионери до истог датума требало би да плате доприносе за претходни месец.

Пријавом на обрасцу ПП ОД-О оснивачи, односно чланови привредног друштва, подносе пореску пријаву и плаћају доприносе за обавезно социјално осигурање за претходни месец.

Привредници који су испунили један од услова за стицање статуса ПДВ обвезника који претежно врши промет добара у иностранство до 17. фебруара подносе образац ПИД ПДВ 1 за јануар.

И аконтација пореза на добит правних лица за претходни месец, као и пореза на приходе од самосталне делатности, мора бити плаћена до 17. фебруара.