Skip to main content

Фонд за иновациону делатност донео је Правилник о Регистру субјеката националног иновационог система којим се утврђују услови за упис и брисање из ове базе. Циљ Правилника је да обезбеди увид у стање иновационог система, као и да представља основ за подршку.

Стартап се у ову базу може уписати ако је регистрован као привредно друштво (ако није настало статусном променом издвајања или спајања) или  предузетник са седиштем у Србији, а од његовог оснивања није прошло више од 10 година и више од пет година од дана остваривања првих пословних прихода. Против регистрованог стартапа не може се водити стечајни или ликвидациони поступак. Додатни услови за упис су да су трошкови истраживања и развоја чинили најмање 10% укупних расхода у свакој претходној години. Ако подносилац захтева нема финансијску историју, Комисија, коју формира Фонд, одлучује о захтеву на основу процене према дефинисаним критеријумима да ли подносилац захтева развија иновативни производ, услугу или технологију и да ли има потенцијал брзог и великог раста.

У Регистар могу бити уписани и пословни анђели који поседује одговарајуће стручно знање на основу ког могу да разумеју ризик улагања у стартап. Они могу бити регистровани једино ако су у један или више српских стартапа, у последње три године, уложили новчана средства у износу од најмање 5.000 евра, или еквивалентну вредност у другој валути. Испуњеност ових услова потврђује се Изјавом о испуњености услова за упис пословног анђела у Регистар, као и одговарајућом исправом на основу које се може утврдити предмет улагања, као и да су уложена средства примљена.

Цео Правилник о Регистру субјеката националног иновационог система можете пронаћи ОВДЕ.