Skip to main content

Сва правна лица којa запошљавају незапослене имају право да траже поврат 75% од плаћених пореза и доприноса по основу зараде исплаћене закључно са 31. децембром ове године.

Новозапосленим лицем сматра се оно са којим је послодавац закључио уговор о раду, а које је пре заснивања радног односа код Националне службе за запошљавање (НСЗ) било без прекида пријављено као незапослено најмање шест месеци (приправник најмање три месеца).

Право на повраћај дела плаћених пореза и доприноса немају они послодавци који користе за то лице било коју врсту подстицаја по другом правном основу (нпр. субвенције за самозапошљавање). Које све услове треба још да испуните и каква је процедура за подношење захтева можете погледати ОВДЕ.