Skip to main content

За маркетиншке услуге које продавнице пружају добављачима за позиционирање робе на рафовима од 1. јануара више не постоји обавеза издавања фискалног рачуна. Ово се наводи у изменама и допунама Уредбе о одређивању делатности које су ослобођене увођења нових фискалних каса.

Маркетиншке услуге које су ослобођене евидентирања промета преко електронске фискалне касе нису услуге које пружају маркетиншке агенције, већ су то маркетиншке услуге које обвезници фискализације пружају добављачима, предузећима и предузетницима у сврху рекламирања производа у малопродајним објектима. На пример, за позиционирање робе, постављање рекламних полица. Целу Уредбу можете прочитати ОВДЕ.