Skip to main content

Влада Србије усвојила је измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији којим је предвиђено проширење могућности изрицања казнених мера забране вршења делатности у трајању од шест месеци до три године.  Ово се односи на  неподношење и неблаговремено подношење пореске пријаве, необрачунавање, неплаћање или кашњењење са плаћање пореских обавеза (ПДВ, доприноси, порез на добит…).

Новчане казне за неподношење пореске пријаве су у висини од 20% до 75% износа дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, а не мање од 400.000 динара за правно лице, односно 80.000 динара за предузетника. За неплаћање су прекршајне новчане казне у висини од 10% до 50% износа дугованог пореза утврђеног у пореској контроли, а не мање од 250.000 динара за правно лице, односно 50.000 динара за предузетника.

Уколико због кашњења добијете две прекршајне пријаве у року од две године поред новчане казне ће уследити забрана обављања делатности у трајању од шест месеци до три године.

Цео документ можете погледати ОВДЕ.