Skip to main content

Влада Републике Србије продужила је до краја 2025. примену ограничења повећања пореске основице за паушалце највише од 10% годишње. Ово мера уведена је изменом Уредбе о паушалном опорезивању која ступа на снагу сутра, 28. октобра. За многе од око 120.000 паушалаца у Србији ово представља олакшање за даље пословање, каже Ирена Ђорђевић Шушић, шефица Јединице за предузетништво и иновације у НАЛЕД-у.

– Поздрављамо напоре Министарства финансија за фискално растерећење предузетника паушалаца јер они представљају значајан део наше привреде. Циљ овог ограничења је да им се осигура предвидљивост пословања и стимулише наставак рада у легалним токовима, што је посебно значајно у време актуелне кризе и високе инфлације – објашњава Ђорђевић Шушић и додаје да би потенцијалне последице укидања овог ограничења биле затварање предузетничких радњи или бег предузетника паушалаца у сиву зону.

Још једна значајна новина је умањење основице за почетнике у пословању, и то за 50%, док је до сада умањење износило само 20%. Ово је, како наводи наша саговорница, значајна подршка која се даје почетницима у пословању.

За чланове НАЛЕД-а, подршка предузетништву је један од стратешких приоритета, с обзиром да наша асоцијација окупља готово 350 компанија, локалних самоуправа и невладиних организација, а заједно са чланством из цивилног сектора и локалним удружењима представљамо још 22.000 предузетника и малих привредника у Србији, каже Ђорђевић Шушић. Она напомиње да ограничење од 10% раста неће важити ако предузетник паушалац промени шифру делатности, општину или место на којем је регистрован, осим у случају промене општина унутар истог града.

– Постоји простор за додатно унапређење ових области кроз увођење консолидоване уплате пореза и доприноса на један, уместо на четири уплатна рачуна, омогућавање предузетницима паушалцима који пређу лимит од шест милиона да се определе за режим исплате личне зараде путем апликације Пореске управе, повећање границе прихода коју паушалац може да оствари, а да остане у паушалном режиму опорезивања, као и друге иницијативе о којима вреди разговарати – закључује Ђорђевић Шушић.

Подсетимо, реформа паушала започета је 2019. када је на иницијативу и уз подршку НАЛЕД-а уведена транспарентна формула за обрачун пореских обавеза. Коришћењем Калкулатора паушалног пореза и доприноса који је доступан на сајту Пореске управе пурс.гов.рс, предузетници паушалци могу унапред да сазнају висину обавеза. Тада је уведена и достава коначних пореских решења на почетку године, што значи да паушалци више не морају да плаћају аконтационе износе током године и страхују колико ће морати додатно да плате по добијању коначних решења. Пореска решења се од 2020. године достављају искључиво у електронској форми кроз пореско сандуче на порталу еПорези, за чији приступ је неопходно коришћење квалификованог електронског сертификата.