Skip to main content

На седници Владе Републике Србије одржаној 01. jуна 2023. године донета је Уредба о утврђивању програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години.

Укупна средства за реализацију овог програма, која су обезбеђена из буџета Републике Србије заједно са средствима обезбеђеним из претприступних фондова Европске уније – ИПА 19, износе око 1.400.000.000 динара.

Привредни субјекти могу остварити право на доделу бесповратних средстава у износу до 25 одсто од нето вредности набавке производне опреме.

Износ одобрене бесповратне помоћи не може бити мањи од 500.000 динара, нити већи од 5.000.000 динара.

Минимална сопствена средства фирме која подноси захтев износе пет одсто од укупне нето вредности опреме која се набавља, док ће остатак бити обезбеђен из кредита пословне банке или финансијског лизинга.

Јавни позив за учешће банака и лизинг компанија биће расписан наредне недеље, док ће јавни позив за учешће привредних субјеката бити расписан половином јула 2023. године.