Skip to main content

Агенција за привредне регистре саопштила је да је корисницима омогућен рад у апликацији за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације за 2023. годину, којој се може приступити путем Посебног информационог система Агенције (ПИС Агенције).

„Као и претходних година, на интернет страници Агенције ажуриране су информације за све врсте захтева који се могу доставити у ПИС ФИ систему за достављање финансијских извештаја, као и документација која је прописана за сваку врсту захтева, појединачна корисничка упутства у вези са Евиденцијом обвезника, достављањем изјаве о неактивности, редовног годишњег финансијског извештаја и других врста финансијских извештаја и припадајуће документације и њихове замене, као и са достављањем посебних захтева обвезника“, наводи се на сајту АПР-а.

Осим тога, на сајту Агенције је објављено техничко упутство за коришћење Апликације за састављање и достављање финансијских извештаја, односно документације, за потписивање захтева квалификованим електронским потписом или сертификатом у клауду и инструкције за плаћање накнаде за јавно објављивање.

Такође, објављене су и информације у вези законских рокова за достављање извештаја, накнаде за обраду и објављивање извештаја, обима финансијског извештаја и правила њихове рачунско-логичке контроле, начина разврставања правних лица и предузетника, односно економских целина, примени рачуноводствене регулативе и начину утврђивања обавезе ревизије и достављања прописане документације и сл.

Агенција је пустила у рад и екстерни портал „Ажурирање Евиденције обвезника“, у оквиру ПИС Агенције, путем којег обвезници достављања финансијских извештаја могу да доставе рекламације, уколико подаци у тој евиденцији нису ажурни.

„Путем тог портала се на готово истоветан начин врши и пријава/одјава предузетника који воде двојно књиговодство и чији се подаци воде у регистрима и евиденцијама Агенције, или којима располаже Агенција“ наводи се на сајту АПР-а.