Skip to main content

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписалo  је Други Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања.

Рок за подношење захтева је од 23. септембра до 17. децембра 2021. године.

Предмет овог Јавног позива су инвестиције и прихватљиви трошкови у рурални туризам који су дати у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова за Други Јавни позив за Меру 7, која је обајвљена уз овај Јавни позив.

По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 1.763.703.000 динара. ИПАРД подстицаји утврђују се у процентуалном износу до 65% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, умањеном за износ пореза на додату вредност. Корисник ИПАРД подстицаја може да оствари право на ИПАРД подстицаје у износу од најмање 20.000 евра, а највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције.

Подносилац захтева по овом Јавном позиву може поднети само један захтев за одобравање пројеката, који може да обухвати једну или више инвестиција из Листе прихватљивих инвестиција и трошкова за Други јавни позив за Меру 7.

Други јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања доступан је на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs/ и на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања на линку http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.