Skip to main content

Пријем захтева за велика и средња правна лица по основу Јавног позива за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2021. години, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој РС, се завршава у четвртак 26. августа 2021. године.

Средстава за ову намену су утрошена, док ће се пријем захтева за предузетнике, микро и мале привредне субјекте и задруге наставити до утрошка расположивих средстава намењених за њих.