Skip to main content

ЦИЉНА ГРУПА: Микро, мала и средња предузећа са < 250 запослених у којем укупну управљачку одговорност имају млада особа(е) испод 35 година, или у којој млада(е) особа(е) испод 35 година поседују(е) већински капитал

ТИП МЕРЕ: Саветодавне услуге, бесповратна средства

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Реализација у току

РОК ЗА ПРИЈАВУ: крај септембра 2022.године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  две недеље од подношења пријаве

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Програм има за циљ да помогне младим пословним лидерима да приступе саветодавним услугама и прилагођеном финансирању које им је потребно да развију своје вештине, инвестирају у иновативне технологије, док истовремено побољшавају пословне перформансе и привлаче инвестиције. Програм подржава влада Шведске.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

УСЛОВИ: Програм има за циљ да пружи подршку комерцијално одрживим предузећима која испуњавају следеће критеријуме:

  • Микро, мала и средња предузећа са < 250 запослених
  • Годишњи промет < 50 милиона евра или укупна имовина < 43 милиона евра
  • У већинском приватном и локалном власништву, и у којем укупну управљачку

одговорност имају млада особа(е) испод 35 година, или у којој млада(е) особа(е)

испод 35 година поседују(е) већински капитал

  • Сви сектори и индустрије су квалификовани, осим дувана, војне и коцкарске индустрије
  • Менаџмент мора бити посвећен постизању договорених циљева и вољан да

допринесе трошковима подршке пословног саветовања.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: https://survey.ebrd.com/s/05I1JT/

КОНТАКТ : Marko Colovic, colovicm@ebrd.com

knowhowserbia@ebrd.com