Skip to main content

Министарство привреде обавештава све заинтересоване да се дана 15. јула 2022. године обуставља пријем нових захтева за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2022. години, који заједнички реализују Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије.

Услед интересовања привредних субјеката, до сад је запримљен велики број захтева, тако да је достигнут ниво расположивих средстава за спровођење овог програма.

Уједно подсећамо све заинтересоване да је и даље отворен Програм „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“, кроз који могу да конкуришу за набавку производне опреме, грађевинске механизације и опреме за озелењавање пословања, уз бесповратна средства у висини 25% нето вредности опреме, као и посебан програм повољних дугорочних инвестиционих кредита „Опоравак и развој“, који се реализује у сарадњи са Европском инвестиционом банком.