Skip to main content

Значајне промене у начину регулације производње, дистрибуције и конзумације дуванских и сродних производа у нашој земљи донео је недавно измењени Закон о дувану. Доношење овог закона има за циљ унапређење јавног здравља, смањење штетних последица пушења и јачања контроле над дуваном.

Једна од кључних новина које закон доноси односи се на увођење категорије електронских цигарета, односно сродни производи као производи са или без никотина, који се не састоје од дувана, али који у погледу других критеријума одговарају дуванским производима. У сродне производе између осталог спадају једнократне и допуњиве вејп електронске цигарете, течност за пуњење електронских цигарета, биљни производи за пушење односно загревање, никотинске врећице и производи за водену лулу.

Нови закон експлицитно забрањује продају дуванских и сродних производа малолетним лицима. Забрањена је и понуда и продаја дуванских и сродних производа употребом једног или више средстава комуникације на даљину и личним нуђењем, самоуслуживањем на продајном месту, као и продаја цигарета и никотинских врећица на комад.

Од дана ступања на снагу овог закона, забрањена је продаја сродних производа на даљину, што подразумева и онлине продају. Дакле, након 4.11.2023. године, е-течности, никотинске базе, једнократне е-цигарете и напуњени кертриџи се не могу поручивати онлине, док се уређаји, батерије и резервни делови и даље могу поручивати.

Како би се регулисала производња и увоз сродних производа, уводе се два нова регистра које води Управа за дуван и то: Регистар произвођача сродних производа и Регистар увозника сродних производа, док је трговац на мало уписан у Евиденциону листу о трговцима на мало.

Такође, од 2025. године максимална количина никотина ће бити ограничена на два одсто, а максимална запремина у једнократним електронским цигаретама је два милилитара течности. Стари асортиман ће моћи да се увози и продаје још нешто више од годину дана.

Нови закон ће од сада препознавати и обележавања сродних производа, као и изглед, текст и позиционирање здравственог упозорења.

Изменама закона предвиђене су и нове таксе. Накнада за произвођача као и увознике сродних производа износи 5 милиона динара која се плаћа у 5 једнаких годишњих рата. Такса за сваки малопродајни објекат у чији асортиман су укључени ови производи износиће 25.000 динара годишње. Дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванских и сродних производа издаје се на период од две године, а решење о упису у Регистар сродних производа издаје се за период од пет година.

Повећање пореза и такси на дуванске и сродне производе може резултирати повећањем цена цигарета и сродних производа, те се сви произвођачи и увозници морају прилагодити овим променама.

Извор: Новости