Skip to main content

Министарство финансија донело је Правилник о изменама Правилника о ПДВ-у који ће кренути са примењиваћем се од 1. јануара 2024. године.

Измене Правилника о ПДВ-у односе се на обавезну посебну евиденцију из члана 224. Правилника о ПДВ-у, о промету добара које је путник отпремио у личном пртљагу, за које је продавац – обвезник ПДВ-а примио оверене захтеве за повраћај ПДВ-а и за које је испунио прописане услове за пореско ослобођење у складу са чланом 24. став 1. тачка 4) Закона о ПДВ-у.

Изменама Правилника о ПДВ-у прописан је нови Образац ЕЗПППДВ – Евиденција захтева путника за повраћај ПДВ, који садржи 21 податак, уместо 9 података колико је садржао стари Образац ЕЗПППДВ.

Обвезник исказује податке у Обрасцу ЕЗПППДВ у скраћеном року, и то од седам дана од истека пореског периода у којем је примљен оверени оригинал захтева путника за повраћај ПДВ-а, за разлику од општег правила према којем обвезник води прописану општу и посебну евиденцију у року за предају пореске пријаве за порески период.

У складу са изменама Правилника о ПДВ-у, прописану евиденцију води продавац – обвезник ПДВ-а:
– који је обвезник фискализације – исказивањем података у Обрасцу ЕЗПППДВ у оквиру корисничке апликације за фискализацију на порталу Пореске управе;
– који није обвезник фискализације – на Обрасцу ЕЗПППДВ у папирном или електронском облику.

Другим речима, месечни обвезник ПДВ-а који је обвезник фискализације, имаће обавезу да унесе захтеване податке у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе до 7. фебруара 2024. године за оверене захтеве за повраћај које прими у току првог пореског периода у 2024. години.

Извор: еКапија