Skip to main content

Усвојеним предлозима Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање продужен је рок за коришћење пореских олакшица, саопштила је Пореска управа.

Сви порески обвезници који испуњавају услове прописане наведеним члановима закона пореске олакшице за новозапослена лица могу користити до краја 2024. године. Наведени порески прописи објављени су на сајту Пореске управе Републике Србије.