Skip to main content

Пореским обвезницима који су корисници портала еПорези омогућено је потписивање и подношење електронских образаца пореских пријава коришћењем eID налога на порталу еУправа односно мобилне апликације ConsentID и сертификата у клауду, саопштила је Пореска управа.

На овај начин корисницима портала је омогућен још један начин подношења пореских пријава, који не захтева коришћење апликације „еПорези“ и употребу Квалификованог електронског сертификата на паметној картици или USB токену.

Потписивање сертификатом у клауду равноправно је са потписивањем пореских пријава Квалификованим електронским сертификатом (паметна картица или USB токен), а корисницима портала је на овај начин пружена могућност да изаберу један од два начина потписивања и подношења пореских пријава.

Подношење и потписивање пореских пријава коришћењем апликације „еПорези“ и Квалификованог електронског сертификата остаје као могућност избора корисника портала еПорези.

Постојећи систем овлашћења за коришћење електронских сервиса на порталу еПорези функционише као и до сада.

Корисничко упутство за приступ порталу еПорези и потписивање пореских пријава коришћењем ConsentID апликације и сертификата у клауду можете преузети овде.