Skip to main content

Минстарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписало је Tрећи јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду у 2023. години.

Предмет Трећег јавног позива су бесповратна средства за инвестиције у области:
1) пријема, манипулације, утврђивање квалитета, дораде, складиштења, прераде и пласмана осталих усева;
2) прераде и пласмана млека и млечних производа;
3) прераде и пласмана меса и производа од меса;
4) производње и пласмана вина;
5) прераде/дораде, паковања и пласмана пчелињих производа;
6) пласмана производа старих и уметничких заната, односно послова домаће радиности
7) откупа, прераде, припреме за даљу продају и пласмана воћа и поврћа

Предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге који су заинтересовани за коришћење бесповратних средстава могу се пријавити у периоду од 4. децембра 2023. године до 2. фебруара 2024. године.

Укупан износ средстава који је опредељен за спровођење јавног позива је 750 милиона динара. Бесповратна средства утврђују се у процентуалном износу од 50% од укупне вредности потпројекта, укључујући и припадајуће порезе и доприносе за предметну инвестицију, која су предвиђене пословним планом. Износ одобрених бесповратних средстава не може бити мањи од 12,500 евра, нити већи од 200.000 евра.

Пријаве се подносе у online форми, у оквиру софтверског решења Пројекта конкурентне пољопривредe Србије које се налази на  сајту Пројекта конкуренте пољопривреде Србије  и сајту Управе за аграрна плаћања.

Информације у вези расписаног Трећег јавног позива доступне су преко мејл адресе info@scap.rs и бројева телефона 066 804 18 36; 066 804 18 38; 066 804 18 38; 066 804 18 39.

Више информација о јавном позиву можете пронаћи овде.