Skip to main content

ЕУ-ЈАПАН Центар организује двонедељни тренинг “Get Ready for Japan” који ће се одржати у Токију од 15. до 26. маја 2023. године.

Тренинг је намењен европским менаџерима, представницима стартапа и малих и средњих предузећа који желе да послују са јапанским компанијама и да се упознају са културолошким и економским аспектима који су карактеристични за јапанска пословна и технолошка достигнућа.

Пријава за тренинг “Get Ready for Japan” траје до 16. марта, након чега ће бити одабрано четрнаест представника компанија за учешће у тренингу.

Фокус тренинга је на пословном менаџменту и састоји се од серије предавања, комбинованих са виртуелним студијама случаја и састанцима, који су дизајнирани како би помогли учесницима да се темељно упознају са стварним условима јапанског пословања, путем практичних анализа и истраживања.

Учесници ће имати прилику и да разговарају са јапанским менаџерима о бројним темама, као што су доношење одлука и методама за управљање тимовима.

ЕУ-Јапан Центар покрива трошкове везане за саму обуку – хонораре говорника, изнајмљивање простора, трансфере приликом студијских посета, док учесници сами сносе трошкове пута и смештаја.

Више информација о овом тренингу и условима учешћа у програму можете пронаћи на њиховом сајту.