Skip to main content

Пројекат Велика мала привреда је расписао годишњи позив за доделу грантова у оквиру свог Фонда за трансформационо партнерство и иновације (ТПИ), намењен оснаживању учесника на тржишту Србије како би се поспешио раст малих и средњих предузећа. Конкурс се односи на активности из сектора пољопривреде и прехрамбене индустрије и производње машина и опреме, уз стварање прилика и у областима дигитализације, зелене економије и креативних индустрија.

Позив за подношење пријава је упућен организацијама, пружаоцима услуга за подршку пословању, пружаоцима финансијских услуга, удружењима, истраживачким и образовним институцијама, носиоцима тржишних система и другим учесницима на тржишту који испуњавају услове и могу да предложе креативне и иновативне техничке приступе и методологије којима се пружа подршка остварењу циљева и резултата Пројекта.

„Велика мала привреда“ (Big Small Business Project) је петогодишњи пројекат који финансира USAID и која се спроводи у партнерству са ACDI/VOCA, J.E. Austin Associates, Центром за високе економске студије (CEVES) и Фондацијом Ана и Владе Дивац. Циљ Пројекта је поспешивање раста малих и средњих предузећа тако што ће им се омогућити  улазак на тржишта високе вредности, унапредити маркетинг и извоз и повећати инвестиције. Додатно, пројекат ће радити на унапређењу могућности доступних женама и младима, као и другим маргинализованим групама, кроз сарадњу са актерима у области развоја радне снаге, приватним сектором и образовним системом.

Напомена: Превод Годишње програмске изјаве на српски језик доступан је по захтеву, који се може упутити на адресу grants-serbia@acdivoca-serbia.org. За тумачење текста јавног позива меродавна је искључиво оригинална верзија документа на енглеском језику.

Пријаве трају до 27. априла 2023, а цео конкурс можете погледати ОВДЕ.