Skip to main content

Министарка рударства и енергетике у Влади Републике Србије Дубравка Ђедовић изјавила је да ће предложене измене и допуне Закона о коришћењу обновљивих извора енергије (ОИЕ) омогућити постизање неопходног баланса између интереса да имамо више енергије из обновљивих извора, осигуран рад система и сигурност снабдевања.

Она је, образлажући Предлог о изменама и допунама Закона о коришћењу ОИЕ пред посланицима у Народној скупштини, истакла да је наш стратешки циљ остваривање енергетске независности.

Према њеним речима, за остваривање тог циља неопходно је да повећамо капацитете за производњу електричне енергије тако да је буде довољно за домаће потребе, као и да спроведемо зелену енергетску транзицију на начин да сачувамо стабилност нашег енергетског система и сигурност снабдевања. Министарка је подсетила на то да је усвајање Закона о коришћењу ОИЕ 2021. године представљао значајан искорак у процесу усклађивања домаћег законодавства са прописима ЕУ у овој области.

Међутим, како је објаснила, енормно велики број захтева за прикључење соларних и ветроелектрана, где је захтевани капацитет за прикључење порастао са око 4,8 GW у 2021. на 20 GW, који је два и по пута већи од укупног капацитета свих електрана у Србији, променио је контекст законских решења, због чега је било неопходно припремити измене и допуне Закона.

Измене Закона о коришћењу ОИЕ уредиће на адекватнији начин обавезе гарантованог снабдевача, а комерцијални пројекти ће на комерцијалној основи решавати питање балансне одговорности, предочила је министарка.

Ђедовић је указала на то да према постојећим решењима купци-произвођачи могу без ограничења да се прикључују на електроенергетски систем, при чему је њихова одговорност према електроенергетском систему у потпуности искључена.

Према њеним речима, у складу са решењима која се примењују у већини земаља ЕУ, предложили смо да се ограничи инсталисана снага купаца-произвођача како би се створили услови за увођење новог активног купца кроз измене Закона о енергетици.

Ограничење за домаћинства треба да помогне да се оптимизује инвестиција домаћинства у складу са реалном годишњом потрошњом и да подстакне купце-произвођаче да се не греју на струју у црвеној зони када је струја најскупља, рекла је Ђедовић.

Извор сајт Владе Србије.