Skip to main content

Министарка заштите животне средине у Влади Републике Србије Ирена Вујовић изјавила је да је главни циљ измена и допуна Закона о управљању отпадом да се пропишу строжи услови које произвођачи отпада и оператери управљања отпадом морају да испуњавају, како пре почетка, тако и у току обављања делатности.

Вујовић је на седници Скупштине Србије истакла да се мора обезбедити ефикасније издавање дозвола за управљање отпадом кроз унапеђење процедура, брже и ефикасније издавање потребне документације за прекогранично кретање отпада, увођење нових токова отпада, отпадног муља и живе, унапређења начина обезбеђења гаранција за управљање отпадом, као и омогућање контроле над отпадом када је власник непознат.

Она је посебно нагласила да је потребно унапређење принципа циркуларне економије кроз поновно коришћење и рециклажу отпада.

Најзначајније измене и допуне поменуто закона односе се, пре свега, на доношење правног основа за уређивање области управљања отпадом од грађења и рушења, који због своје величине и волумена захтева посебно управљање у смислу одвајања, сакупљања, транспорта, складиштења и третмана, објаснила је министарка.

Према њеним речима, једна од измена тиче се и доношења правног основа којим ће се ближе уредити начин поступања са отпадним уљем из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода и омогућити реализација програма управљања отпадом кроз дефинисање даље употребе, третирање и одлагање отпадног муља.

Вујовић је напоменула да је додатна новина увођење финансијских гаранција приликом обављања свих послова у делатности управљања отпадом, али којима ће до краја бити спроведен принцип одговорности власника отпада после престанка рада постројења или стечаја, тако да би збрињавање отпада било решено активирањем финансијске гаранције.

Предложена решења, како је указала, неће имати негативно дејство на привредне субјекте, већ ће допринети ефикаснијој примени прописа.

Министарка је додала да су предложене измене и допуне Закона о управљању отпадом усклађене са законодавством ЕУ, и позвала посланике да гласају за њих.

Извор сајт Владе Србије.