Skip to main content

На седници Народне скупштине у 2023. години, представљен је Предлог закона о електронским комуникацијама. Народна скупштина наводи да представља основ за даљи развој дигиталног друштва.

Израда новог Закона о електронским комуникацијама је у претходном периоду била један од приоритета министарства надлежног за област електронских комуникација, саопштило је Министарство информисања и телекомуникације.

Законом се подстиче повезаност и доступност електронских комуникационих мрежа нове генерације и њихово коришћење од стране грађана и привреде, подстиче се развој тржишта и подржава унапређење пословног окружења, омогућава се ефикасније управљање и употреба ограничених јавних добара и обезбеђује се додатна заштита крајњих корисника, уз омогућавање максималних користи у погледу избора, цене и квалитета услуга.

Широкопојасни приступ интернету је постао део универзалног сервиса чиме се омогућава да најудаљенија подручја буду покривена интернетом и остварује се потпуна социјална и привредна инклузија.

Такође се, поред доступности, мора водити рачуна о приступачној цени. Ширење мрежа (интернета) треба да елиминише неједнакост између руралних и градских подручја, богатих и сиромашних, великих и малих.

Министар информисања и телекомуникације Михаило Јовановић изјавио је да се Предлогом закона утврђују правила и циљеви у погледу регулисања сектора електронских телекомуникација.

Додао је да је Предлог закона у потпуности усклађен са директивом ЕУ 2018/1972 Европског парламента.

Као главне циљеве Предлога закона, Јовановић је навео подстицање улагања и даљи развој, као и стварање предуслова за увођење и развој 5Г мреже, јачање тржишне конкуренције, јачање права крајњих корисника, ефикасно и делотворно управљање.

Министар је поручио да ће до краја 2025. године свако село, свака кућа у Србији имати могућност приступа интернету брзином већом од 10 мегабита по секунди, чиме ћемо, како је рекао, изједначити услове живота у урбаним и руралним деловима земље.

“Развој електронских комуникационих мрежа нове генерације подстиче многе аспекте економије и ствара могућности за нова запошљавања, смањење дигиталне поделе, повећање доступности услуга електронске управе, даљи развој електронске трговине, унапређење система образовања, повећање доступности електронске услуга, олакшану комуникацију и информисање, стварање бољих веза између науке, технологије и предузетништва, раст капацитета за истраживање и развој”, поручио је Јовановић и позвао посланике да гласају за Предлог закона.

РТВ