Skip to main content

Влада Србије изменила је Уредбу о расподели подстицаја за пољопривреду и рурални развој тако што је определила више новца за реализацију подстицаја на основу судских одлука и жалби на решења, и то за око 200 милиона динара.

У исто време, одлуком Владе смањен је износ за подстицаје за рурални развој, и то за око 500 милиона динара, односно са раније планираних седам милијарди на нешто више од 6,5 милијарди динара.

Према усвојеним изменама, за реализацију подстицаја по решењима судских одлука, реализацију подстицаја по жалби, донетих а неисплаћених решења из претходног периода, као и захтева који ће бити решени у текућој години, распоређује се укупно 505, 6 милиона динара, док је у претходној верзији Уредбе за те сврхе било планирано 305,6 милиона динара.

Са друге стране, „старом“ Уредбом из јануара ове године било је планирано нешто више од седам милијарди динара подстицаја за мере руралног развоја.

Изменама Уредбе, та сума смањена је на 6,52 милијарде динара, а у складу са тим смањене су и ставке које се односе на конкретне мере.

Тако је кроз измене Уредбе, за унапређење конкурентности сада планирано 4,26 милијарди динара подстицаја уместо ранијих 4,83 милијарде динара, а за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства 3,26 милијарди уместо ранијих 3,83 милијарде динара.

Подршка за унапређење примарне производње смањена је на 2,45 милијарди динара са ранијих три милијарде, док ће за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње уместо две милијарде бити издвојено 1,43 милијарде динара.

Изменама Уредбе повећани су, међутим, подстицаји за унапређење система креирања и преноса знања.

Раније је у те сврхе издвојено 810 милиона динара, али измењена Уредба предвиђа подстицаје у те сврхе у укупном износу од 940 милиона динара, од чега за подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди 810 милиона динара и 130 милиона динара за развој техничко – технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју.

Извор: Бизнис.рс