Skip to main content

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме односно за увођење новог и унапређење постојећег производног процеса или за повећање обима производње, којим се суфинансира набавка до 50% вредности.

Подносиоци пријаве могу бити микро, мала и средња привредна друштва, код којих ниједан од оснивача није разврстан као велико правно лице. Такође, морају имати седиште у АП Војводини, најмање 10 запослених на дан објаве конкурса, да послују најмање 2 године, да нису већ добили средства на првом позиву ове године и морају испуњавати све остале услове прописане конкурсом.

Предузећа се могу пријавити на једну од две компоненте конкурса, при чему је компонента 2 намењена добаљачима мултинационалних компанија, који по овом конкурсу могу добити већи износ бесповратних средстава.

Сва документација и сви услови конкурса, налазе се на сајту Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Развојна агенција Војводине ће организовати ОНЛАЈН Инфо дан у среду 13.9. са почетком у 10 часова, на који се заинтересовани могу пријавити већ сада путем линка: Webinar Registration – Zoom

Укупан износ бесповратних средстава која се додељују по Конкурсу је 500.000.000,00 динара.