Skip to main content

Јавни позив за подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству расписан је данас, 4. септембра и трајаће до 2. октобра 2023. године.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране, манипулацију и дистрибуцију чврстог, полутечног и течног стајњака, набавку нових машина и опреме којом се штити добробит животиња, вагање, усмеравање и обуздавање животиња, производњу конзумних кокошијих јаја, пчеларство, мужу, држање, одгој и тов живине.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара.

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу поднети пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

Текст Јавног позива можете преузети на следећем линку: https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2023/09/javni-poziv-primarna-stocarska-2023.pdf

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова, као и на званичној веб презентацији еАграр, на адреси https://eagrar.gov.rs.