Skip to main content

Фонд за иновациону делатност расписао је данас јавни позив за финансирање иновативних пројеката кроз два програма – Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација, за који је опредељено укупно 4,5 милиона евра.

Јавни позив је отворен до 1. јула, а средства су обезбеђена из ИПА пројекта „Развој нових производа и услуга кроз комерцијализацију истраживања у малим и средњим предузећима“.

Циљ Програма раног развоја (MINI GRANTS Program) је да подстакне стварање иновативних предузећа заснованих на знању.

Идеја је да се то оствари кроз оснивање стартап или спиноф компанија у приватном сектору тако што ће се обезбедити финансирање за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном применом које поседују велики потенцијал за комерцијализацију.

Укупни износ финансирања Фонда не може бити већи од 80.000 евра,  а трајање пројекта може бити највише до годину дана.

Са друге стране циљ Програма суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS Program) је подстицање комерцијализације истраживања и даљи развој иновативних компанија, успостављање сарадње са међународним организацијама и повећање броја технолошких компанија, као и њихова припрема за додатне инвестиционе могућности.

Средства која Фонд обезбеђује не могу бити већа од 300.000 евра, а време реализације пројекта је до две године.

Све информације се могу наћи на интернет сајту Фонда за иновациону делатност.