Skip to main content

Секретаријат за привреду Београда расписао је данас јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва на територији града за 2019. годину.

Градски секретар за привреду Милинко Величковић  рекао је да је предмет конкурса додела бесповратних финансијских средстава привредним субјектима у максималном износу од милион динара за куповину једног или више основних средстава, односно машина и опреме.

Према његовим речима, циљ је побољшање квалитета постојећег или увођење новог производа или услуга, уз обавезу запошљавања једног незапосленог са евиденције Националне службе за запошљавање и то на период од минимум једне године.

„Опредељена средства, која ове године износе 20 милиона динара, намењена су за афирмацију родне равноправности, запошљавање, унапређење пословног процеса увођењем нових производних, пословних или побољшањем постојећих пословних линија, покретање нових предузетничких активности, отварање могућности за модернизацију и проширење производних и услужно оријентисаних делатности, као и очување постојећих и стварање услова за отварање нових радних места“,  рекао је Величковић.

Како је истакао, средства су намењена и за јачање конкурентности привредних субјеката, стимулисање стварања нове додатне материјалне вредности намењене тржишту и повећање укупног привредног раста и развоја предузетништва на територији Београда.

Величковић је истакао да град на овај начин наставља да промивише и подржава предузетништво и запошљавање, указујући да право на доделу средстава имају микро, мала предузећа и предузетници са територије Београда.

Градски секретар  је подсетио да се програм спроводи у оквиру Акционог плана за запошљавање града Београда за 2019. годину, кроз директну подршку микро, малим привредним субјектима, као и предузетницима за проширење сопствених капацитета, чиме се стварају услови за запошљавање незапослених лица.

Јавни конкурс је отворен дo 16. априла, а текст конкурса са пријавом и осталим информацијама може се наћи на званичном сајту Града Београда www.beograd.rs