Skip to main content

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за привреду и туризам

ЦИЉНА ГРУПА: привредна друштва, предузетници и  удружења

ТИП МЕРЕ:  коизлагачима је обезбеђено заједничко представљање на штанду Покрајинског секретаријата и излагачко место

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  од 21. до 27.05.2022. године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 16. МАЈА  2022. ГОДИНЕ.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  19.05.2022.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Покрајински секретаријат за привреду и туризам позива привредна друштва, предузетнике и  удружења  да своје производе и услуге изложе/представе на штанду Покрајинског секретаријат за привреду и туризам као коизлагачи на 89. Међунардоном пољопривредном сајму.

 НАМЕНА ПРОГРАМА:

Право и услови за  учешће по овом Јавном позиву имају правна лица са  територије АП Војводине која имају активни статус и то:

  1. која су корисници средстава (субвенција) Покрајинског секретаријата за привреду и туризам у овој и претходној години;
  2. који су носиоци знака „Најбоље из Вовјодине“;
  3. удружења винара из АП Војводине која у свом саставу имају најмање 15 чланица (винарија), уписаних у Вински регистар;
  4. удружења произвођача из АП Војводине која у свом саставу имају најмање 15 чланица.

УСЛОВИ: Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза; Извод из регистра код АПР;  удружења винара и  произвођача регистровани на подручју АП Војводине.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА (доставити линк ка јавном позиву и конкурсној документацији): http://spriv.vojvodina.gov.rs/category/javni-pozivi/

КОНТАКТ : jovo.jovanovic@vojvodina.gov.rs телефон: 021 4874481