Skip to main content

Према немачком Закону о дју дилиџенсу (Due Dilligence) у ланцу снабдевања, који је почео да се примењу  од почетка 2023.године, све домаће компаније које су у ланцима добављача немачких компанија морају да успоставе менаџмент ризика којим ће се испунити низ захтеве на пољу заштите људских права и екологије.

“Како би се што лакше прилагодиле захтевима инодобављача, Привредна комора Србије у сарадњи са Немачком међународном сарадњом (ГИЗ) покренуће у првом кварталу ове године, „хелп деск“ (Responsible Business Hub) за савете компанијама. Радићемо на стварању мреже стратешких партнера и консултаната, а ПКС ће у наредном периоду организовати и низ семинара догађаја и консултација усмерених на подизање свести и подстицање дијалога  између заинтересованих страна о немачком закону у ланцу снабдевања и предстојећој ЕУ регулативи.

Закон се односи како на компаније које су регистроване у Немачкој тако и на њихове ћерке фирме у иностранству, као и на директне и индиректне добављаче у њиховим ланцима снабдевања.

Захтеви који  се постављају пред добављаче односе се на забрану дечијег рада, забрану принудног рада и дискриминације, право на могућност удруживања и примерену зараду, забрану противправног одузимања земљишта, као и забрану злоупотребе приватног обезбеђења.

 У области заштите животне средине закон прописује  поштовање три међународне конвенције – Употребу живе у складу са међународном конвенцијом у Минамати, примену Стокхолмске конвенције о дуготрајним органским загађујућим супстанцама као и примену Базелске конвенције о прекограничном кретању опасних отпада и њиховом одлагању.

Закон се односи само на ланце добављача производа и услуга, а не на пласирање финалних производа домаћих компанија на немачко тржиште.

Овај акт је само увод и припрема за ЕУ директиву која је већ у припреми и која ће у наредном периоду бити усвојена и имаће још више захтеве по питању заштите људских права и еколошког „дју дилиџенса“.   Закон се односи на привредна друштва која имају седиште или огранак у Немачкој и која запошљавају више од 3.000 радника у Немачкој, а од 1. јануара 2024. се важење закона проширује на сва привредна друштва која у Немачкој запошљавају више од 1.000 радника.

Први део 2023.године ће немачке компаније искористити да прилагоде своје процедуре, а за домаће компаније се очекује да ће у другој половини ове године добити од својих немачких партнера захтеве које треба да испуне сходно одредбама овог акта.

Све компаније које су сада у неком од ланаца добављача немачких компанија, уколико желе да наставе пословну сарадњу са својим партнерима, мораће да испуне обавезе из овог акта, као и компаније које су у преговорима и планирају сарадњу са неком од немачких компанија”.

Више информација ОВДЕ.