Skip to main content

Контакт центар је јединствена контакт тачка за подношење представки из области инспекцијског надзора и притужби на рад службених лица инспекција.

Преко Контакт центра можете да поднесете представку и притужбу надлежним републичким инспекцијама.

Циљ Контакт центра је ефикаснија комуникација грађана и привреде са републичким инспекцијама.

Лице може представку поднети преко Контакт центра анонимно или уз идентификацију. За поступање по притужби на рад је неопходна идентификација притужиоца. Подаци о личности подносилаца су заштићени у складу са законом.

Грађани и привреда могу да пошаљу представку попуњавањем онлајн форме или телефонским позивом на 011/6350 322. 

Више информација: https://inspektor.gov.rs/page/718/контакт-центар