Skip to main content

Обавештамо привредне субјекте да сходно Наредби о измени Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 40/20) Министарство привреде наставља да прима захтеве који се односе на издавање дозвола за кретање у периоду од 17 часова до 05 сати ујутру.

Захтеви се подносе у складу са Инструкцијом Министарства привреде Број: 023-00-188/2020-09 од 19. марта 2020. године, на обрасцу који је прописало Министарство унутрашњих послова, и то:

Јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач Република Србија, захтев подносе преко Министарства привреде, на електронску адресу javna.preduzeca@privreda.gov.rs.

Јавна предузећа и привредна друштва која обављају делатност од општег интереса, а чији је оснивач јединица локалне самоуправе, захтев подносе преко Министарства за државну управу и локалну самоуправу, на електронску адресу lokalna.samouprava@mduls.gov.rs.

Остали привредни субјекти захтев подносе  преко Министарства привреде, на електронску адресу vanrednostanje@privreda.gov.rs

Образац можете преузети на линку: https://privreda.gov.rs/obavestenje-tabela-za-privredne-subjekte/

Све примљене захтеве Министарство привреде прослеђује Министарству унутрашњих послова, које цени оправданост поднетих захтева.

Још једном истичемо да је обавеза послодавца да сваком запосленом изда радни налог  и то: послодавац који има до 100 запослених дужан да издаје дневни радни налог, док послодавац који има преко 100 запослених издаје радни налог на недељном нивоу за свако лице које се налази на списку за издавање дозволе.

Министарство унутрашњих послова ће прихватати и радне налоге у електронском облику (скениран радни налог на телефону, таблету и сл.)