Skip to main content

Национална служба за запошљавање расписала је више јавних позива и конкурса који ће кроз директну финансијску подршку помоћи послодавцима да запосле нове радника као  и незапосленим лицима да нађу посао. За ове мере укупно је издвојено 6,3 милијарди динара и као и претходних година 550 милиона динара за особе са инвалидитетом.

Додатна средства биће обезбеђена из буџета аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе за учешће у реализацији мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документима у области запошљавања. Као и претходних година тежиште ће бити на теже запошљивим категоријама лица у које спадају: млади до 30 година старости, без завршеног средњег образовања, старији од 50 година, Роми, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени, корисници новчане социјалне помоћи и лица у статусу  вишка запослених. 

 

Детаље о свим конкурсима можете погледати на овим линковима:

Програм за самозапошљавање

https://preduzetnistvo.gov.rs/programi/finansijska-podrska/samozaposljavanje-2/

 

Програм јавних радова за особе са инвалидитетом

https://preduzetnistvo.gov.rs/programi/podrska-novom-zaposljavanju/program-javnih-radova-za-osobe-sa-invaliditetom/

 

Програм јавних радова за остала лица

https://preduzetnistvo.gov.rs/programi/podrska-novom-zaposljavanju/program-javnih-radova-za-ostala-lica/

 

Субвенција зарадa за особе са инвалидитетом без радног искуства

https://preduzetnistvo.gov.rs/programi/podrska-novom-zaposljavanju/subvencija-zarade-za-osobe-sa-invaliditetom/

 

Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

https://preduzetnistvo.gov.rs/programi/podrska-novom-zaposljavanju/subvencije-poslodavcima-za-zaposljavanje/

 

Рефундација трошкова подршке ОСИ

https://preduzetnistvo.gov.rs/programi/podrska-novom-zaposljavanju/refundacija-troskova-podrske-osi/