Skip to main content

Покрајински секретаријат за приведу и туризам расписао је јавни конкурс за субвенционисање предузетника, микро и малих предузећа који се баве пословима који се сматрају уметничникм и старим занатима, односно пословима домаће радиности. За овај конкурс је укупно опредељено три милиона динара, а пријаве се могу слати до 14. марта 2023.године.

Субвенционисани износ се одобрава за опрему у висини од најмање 100.000 до највише 250.000 динара, а за репроматеријал у висини од најмање 80.000 до највише 200.000 динара.

Цео текст конкурса можете погледати ОВДЕ.