Nacionalna Sluzba za zaposljavanje - Portal preduzetnistva - Ministarstvo privrede Republike Srbije

Национална служба за запошљавање расписала је 12 јавних позива

Национална служба за запошљавање расписала је 12 јавних позива за годишње програме запошљавања како за незапослене особе тако и за послодавце.

За те намене у овој години из републичког буџета издвојено је 3,7 милијарди динара, ако и 550 милиона за запошљавање особа са инвалидитетом.

Сви јавни позиви отворени су до 30.новембра 2020. године, осим позива за јавне радове који је отворен до 31. марта 2020. године и позива за самозапошљавање  који је отворен до 28. априла 2020. године.

Позиви Националне службе за запошљавање су усмерени на учешће у финансирању програма обуке на захтев и за потребе послодавца, рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима, реализацију програма приправника за незапослене са средњим и високим нивоом квалификација.

Више информација: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz