Skip to main content

Развојна агенција Србије расписала је јавни позив за бесплатну менторинг услугу у оквиру „Програма пружања стандардизоване услуге менторинга секторима прерађивачке индустрије у 2020. години“. Програм је намењен микро, малим и средњим привредним друштвима и предузетницима, који послују у једном од сектора прерађивачке индустрије груписаних у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике.

Право на учешће у Програму имају микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, који испуњавају следеће услове:

  • да су регистровани на територији Републике Србије пре фебруара 2017. године;
  • да обављају делатност у оквиру једног од сектора прерађивачке индустрије груписане у четири области и то: индустрија машина и опреме; прехрамбена индустрија; дрвна и индустрија намештаја и индустрија гуме и пластике
  • да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
  • да су у већинском приватном власништву.

Јавни позив je отворен до 10. aприла 2020. године.

Више информација: https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-pruzanja-standardizovane-usluge-mentoringa-sektorima-preradivacke-industrije-u-2020-godini

За детаљније информације можете се обратити РАС на е-маил:  mentoring4sektora@ras.gov.rs или на број телефона: 011/3398 809.