Skip to main content

Секретаријат за привреду и туризам Aутономне покрајине Војводине расписао је 11 јавних позива намењених привредницима у 2020. години.

Кроз ове програме  предузетницима су на располагању  бесповратна средства.

Средства се могу користити за набавку опреме, репроматеријала, уметничке и старе занате, женско предузетништво, дегустациону промоцију,  набавку софтвера, осавремењавање угоститељских објеката, увођење технолошких иновација или за развој туристичког потенцијала.

Сви јавни позиви отворени су до 09.марта 2020. године.

Више информација: https://preduzetnistvo.gov.rs/programi-podrske-a-p-vojvodine-i-lokalne-samouprave/